BILD

SYV Konsult Bridge är ett företag som erbjuder studie och yrkesvägledning, stöd och matchning, arbetsträning.

Företaget startades med förhoppning att stödja, vägleda och motivera individen mot nya möjligheter att komma vidare och förändra sin situation. Vi motiverar och inspirerar genom att vi träffar individen där den befinner sig i våra möten. Arbetssättet för SYV Konsult Bridge är holistiskt det vill säga vi utgår från individens hela livssituation, det som är det största hindret för individen att komma ut i arbete eller studier SYV Konsult Bridge besitter en bred kompetens gällande arbetsmarknaden och sambandet mellan utbildning, arbete och prognoser. Vi är idag verksamma inom arbetsmarknaden där individer får stöd, coachning och vägledning att nå sitt mål att hitta ett arbete eller påbörja studier. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt: ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt. Samt att vi lär känna våra kunder, partners och leverantörer genom ett öppet, lyhört och personligt bemötande.

Ett urval av våra partners